Počet škôl: 50
Axxent Bratislava

mat, sj, fyz, chm,
dej, nj, aj, fj,
šj, tj, ekn, bio

Jazyková škola
Azijske Info Centrum Bratislava Jazyková škola
Beemax Jazyková škola
BS SCHOOL Nová Dubnica Jazyková škola
CasaEspana, s.r.o. Bratislava Jazyková škola
DOUBLE-TEACHING Bratislava Jazyková škola
EMPIRE – jazyková škola Bratislava Jazyková škola
Empiria

mat, nj, mj

Jazyková škola
EMPÍRIA - Brána do sveta jazykov, s.r.o. Jazyková škola
FANERON - poradca vo vzdelávaní Bratislava Jazyková škola
Filip Senec

mat, sj, fyz, nj,
aj, inf, uct, doc,
ppp

Jazyková škola
inlingua Nitra Nitra Jazyková škola