Počet škôl: 2950
MŠ Spojenej školy Materská škola
MŠ Spojenej školy Materská škola
MŠ súčasť ZŠ s MŠ Materská škola
MŠ sv. košických mučen. Materská škola
MŠ, Ul. SNP 27 Materská škola
MŠi pri ZŠ deti so SP Materská škola
MŠpri ZŠ sv.J.Krstiteľa Materská škola
Spoj. škola -ŠMŠnks.i. Materská škola
Spoj. škola -ŠMŠsl.p.i. Materská škola
Spoj.škola TP- MŠpri ZŠ Materská škola
Spojená cirk.škola- MŠ Materská škola
Spojená materská škola Materská škola