Počet škôl: 2950
Súkromná MŠ Slniečko Materská škola
Súkromná ŠMŠ Materská škola
Súkromná ŠMŠ Materská škola
Súkromná špeciálna MŠ Materská škola
ŠMŠ sv. Nikolaja Materská škola
ŠMŠ pre nar. kom.sch.in Materská škola
ŠMŠ pre sluch.postih.i Materská škola
ŠMŠ pre sluch.postihn.i Materská škola
ŠMŠ pre telesne postih. Materská škola
ŠMŠ pre zrak.post. int. Materská škola
ŠMŠ pri zdrav. zar. Materská škola
ŠMŠ pri zdrav.zar. Materská škola