Počet škôl: 2950
Špec. MŠI pri ŠZŠI Materská škola
Špec.materská škola int Materská škola
Špec.MŠ pri lieč.ústave Materská škola
Špeciál. materská škola Materská škola
Špeciál. materská škola Materská škola
Špeciál. materská škola Materská škola
Špeciál. materská škola Materská škola
Špeciál. materská škola Materská škola
Špeciál.MŠ-ZŠInaruš.kom Materská škola
Špeciálna MŠ internátna Materská škola