Počet škôl: 875
Gymnázium bilingválne Stredná škola
Gymnázium dukl. hrdinov Stredná škola
Gymnázium F. G. Lorcu Stredná škola
Gymnázium F.V.Sasinka Stredná škola
Gymnázium H.S. s VJM Stredná škola
Gymnázium Ivana Bellu Stredná škola
Gymnázium Ivana Kupca Stredná škola
Gymnázium J. A. Raymana Stredná škola
Gymnázium J. Fándlyho Stredná škola
Gymnázium J. Jesenského Stredná škola
Gymnázium J. Kráľa Stredná škola
Gymnázium J. M. Hurbana Stredná škola