Počet škôl: 875
Gymnázium M. Hattalu Stredná škola
Gymnázium M. M. Hodžu Stredná škola
Gymnázium M.Kukučína Stredná škola
Gymnázium M.R.Štefánika Stredná škola
Gymnázium M.R.Štefánika Stredná škola
Gymnázium M.R.Štefánika Stredná škola
Gymnázium M.Tompu s VJM Stredná škola
Gymnázium Matky Alexie Stredná škola
Gymnázium Matky Terezy Stredná škola
Gymnázium P. J.Šafárika Stredná škola
Gymnázium P. P. Gojdiča Stredná škola
Gymnázium P.Coubertina Stredná škola