Počet škôl: 875
Gymnázium P.O.Hviezdos. Stredná škola
Gymnázium P.Pázmaňa VJM Stredná škola
Gymnázium Pavla Horova Stredná škola
Gymnázium s VJM Stredná škola
Gymnázium s VJM Stredná škola
Gymnázium s VJM Stredná škola
Gymnázium sv. Andreja Stredná škola
Gymnázium sv. F. Assis. Stredná škola
Gymnázium sv. Františka Stredná škola
Gymnázium sv. J. Bosca Stredná škola
Gymnázium sv. Mikuláša Stredná škola
Gymnázium sv. Moniky Stredná škola