Počet škôl: 875
Cirk.spojená škola -Gym Stredná škola
Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta Stredná škola
Cirkevná SOŠ Stredná škola
Cirkevné gymnázium Stredná škola
Cirkevné gymnázium Stredná škola
Cirkevne gymnázium Stredná škola
Cirkevné gymnázium Stredná škola
Cirkevné gymnázium VJM Stredná škola
Cirkevné konzervatórium Stredná škola
Dopravná akadémia Stredná škola
Dopravná akadémia Stredná škola
Ev. praktická škola in. Stredná škola