Počet škôl: 875
Ev.kolegiálne gymnázium Stredná škola
Evanjelické gymnázium Stredná škola
Evanjelické gymnázium Stredná škola
Evanjelické gymnázium Stredná škola
Evanjelické lýceum Stredná škola
Gym. sv. Fr. z Assisi Stredná škola
Gym. Z.Kodálya s VJM Stredná škola
Gymn. J. F. Rimavského Stredná škola
Gymn. P. O.Hviezdoslava Stredná škola
Gymn. pre nadané deti Stredná škola
Gymn. sv. E. Steinovej Stredná škola
Gymn. sv. J.Zlatoústeho Stredná škola