Počet škôl: 875
Súkr.SOŠ ekonom.Tercium Stredná škola
Súkr.SOŠ hutnícka Stredná škola
Súkr.spojená škola-PŠ Stredná škola
Súkr.str.odborná škola Stredná škola
Súkr.str.odborná škola Stredná škola
Súkr.str.umel.škola fil Stredná škola
Súkr.str.umelecká škola Stredná škola
Súkr.stred.odbor. škola Stredná škola
Súkr.stred.odbor.škola Stredná škola
Súkr.stred.umel.škola Stredná škola
Súkr.stred.umel.škola Stredná škola
Súkr.stredná odb.škola Stredná škola