Počet škôl: 2571
Spojená škola - ZŠ s MŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ s MŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ(PYP) Základná škola
Spojená škola int.- ŠZŠ Základná škola
Spojená škola int.- ŠZŠ Základná škola
Spojená škola int.- ŠZŠ Základná škola
Spojená škola internát. Základná škola
Spojená škola internát. Základná škola
Spojená škola internátn Základná škola
Spojená škola internátn Základná škola
Spojená škola internátn Základná škola
Spojená škola-ŠZŠ t.p. Základná škola