Počet škôl: 2571
SŠ - Špeciálna ZŠ Základná škola
SŠ - Špeciálna ZŠ Základná škola
SŠ - ŠZŠ pre sl.p.i. Základná škola
SŠ - ŠZŠI zrak.postih. Základná škola
SŠ - ZŠ nar.kom.schop.i Základná škola
SŠ - ZŠ pre TP Základná škola
SŠ - ZŠ sluch.pos.-int. Základná škola
Súkr. spojená škola-SZŠ Základná škola
Súkr. ŠZŠ so ŠMŠ Základná škola
Súkr. základná škola Základná škola
Súkr. ZŠ - Cenada Základná škola
Súkr. ZŠ autisti Základná škola