Počet škôl: 2571
Súkr. ZŠ pre intel.nad. Základná škola
Súkr.spojená škola-ŠZŠ Základná škola
Súkr.základná škola Základná škola
Súkr.základná škola Základná škola
Súkr.základná škola Základná škola
Súkr.ZŠ - nadané deti Základná škola
Súkr.ZŠ pre žiak.s ch.r Základná škola
Súkr.ZŠ s MŠ- autizmus Základná škola
Súkr.ZŠsMŠ pri kúpeľoch Základná škola
Súkromná bulharská ZŠ Základná škola
Súkromná ŠZŠ Základná škola
Súkromná ŠZŠ Základná škola