Počet škôl: 2571
ZŠ J. Stampayho s VJM Základná škola
ZŠ Jána Vojtecha Šimka Základná škola
ZŠ kniežaťa Pribinu Základná škola
ZŠ M.Kóczána s VJM Základná škola
ZŠ Mansveta Olšovského Základná škola
ZŠ Matky Alexie Základná škola
ZŠ Mihálya Katonu s VJM Základná škola
ZŠ Najsvätejšej Trojice Základná škola
ZŠ pi ZZ Spojenej školy Základná škola
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Základná škola
ZŠ pre nar. kom.sch.int Základná škola
ZŠ pre sluch.postih.int Základná škola