Počet škôl: 2571
ZŠ pre sluch.postih.int Základná škola
ZŠ pre žiakov s naruš. Základná škola
ZŠ pri liečebnom ústave Základná škola
ZŠ pri RC Základná škola
ZŠ pri súkr. LVS Základná škola
ZŠ pri zdrav. zar. Základná škola
ZŠ pri zdrav. zar. Základná škola
ZŠ pri zdrav. zar. Základná škola
ZŠ pri zdrav. zar. Základná škola
ZŠ pri zdrav. zar. Základná škola
ZŠ pri zdrav. zar. Základná škola
ZŠ pri zdrav.zariadení Základná škola