Počet škôl: 2571
ZŠ s MŠ pri zdrav.zar. Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ pri ZZ Základná škola
ZŠ s MŠ s VJM Základná škola
ZŠ s MŠ s VJM Základná škola