Počet škôl: 2571
ZŠ s VJM - Alapiskola Základná škola
ZŠ s VJM - Alapiskola Základná škola
ZŠ s VJM - Alapiskola Základná škola
ZŠ s VJM -Alapiskola Základná škola
ZŠ s VJM J.Erdélyiho Základná škola
ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM Základná škola
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Základná škola
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Základná škola
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Základná škola
ZŠ sv. Don Bosca Základná škola
ZŠ sv. košických mučen Základná škola
ZŠ sv. Marka Základná škola