Počet škôl: 2571
ZŠint.žiaci s naruš.kom Základná škola
ZŠpri ZZ Spoj.školy Základná škola
ZŠsMŠ preTPpri Sp.škole Základná škola