Počet škôl: 2571
Cirkevná základná škola Základná škola
Cirkevná základná škola Základná škola
Cirkevná ZŠ Narnia Základná škola
Cirkevná ZŠ R. Dilonga Základná škola
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Základná škola
Cirkevná ZŠ s MŠ Základná škola
Cirkevná ZŠ s MŠ Základná škola
Cirkevná ZŠ s MŠ s VJM Základná škola
Cirkevná ZŠ s VJM Základná škola
Cirkevná ZŠ sv. Egídia Základná škola
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Základná škola
Cirkevná ZŠ sv. Margity Základná škola