Počet škôl: 2571
Spoj.škola int. - ŠZŠi Základná škola
Spoj.škola int. - ŠZŠi Základná škola
Spoj.škola int.- ŠZŠ i Základná škola
Spoj.škola int.- ŠZŠint Základná škola
Spoj.škola int.-ŠZŠi Základná škola
Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ Základná škola
Spoj.škola-ZŠ sMŠ a ZUŚ Základná škola
Spojená škola Základná škola
Spojená škola Základná škola
Spojená škola Základná škola
Spojená škola Základná škola
Spojená škola Základná škola