Počet učiteľov: 1289
Mgr. Zuzana Šútorová Slovensko

mat, prp

Učiteľ
Zuzana Blazova Slovensko

aj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Simanová Slovensko

aj

Učiteľ
Zuzana Malgotová Bratislava

šj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Hubinová Trnava

sj

Učiteľ
Zuzana Kutlíková Bratislava

nj

Učiteľ
PhDr. Zuzana Ďuranová Slovensko

nj, fj

Učiteľ
Zuzana Durinakova Slovensko

mat

Učiteľ
Mgr. Zuzana Hubocanova Slovensko

sj

Učiteľ
Zuzana Korenčiaková Slovensko

aj

Učiteľ
Zuzana Laslopová Bratislava

aj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Maňáková Slovensko

mat

Učiteľ