Počet učiteľov: 1289
Mgr. Andrea Ficová Bratislava

aj

Učiteľ
Andrea Hliničanová Nová Dubnica

nj

Učiteľ
Andrea Andrea Slovensko

mat

Učiteľ
Mgr. Andrea Moreno Bratislava

šj

Učiteľ
Ing. Mgr. Andrea Virgovičová Zvolen

mat

Učiteľ
Mgr. Andrea Drietomská Trnava

mat, fyz, nj, aj,
fj

Učiteľ
Ing. Andrea Horňáková Bratislava

mat

Učiteľ
Mgr. Andrea Malíšková Bratislava

fj

Učiteľ
Andrea Andrea Slovensko

mat

Učiteľ
PaedDr. Andrea Vargová Nitra

bio

Učiteľ
Ing. Andrea Horváthová Slovensko

fj

Učiteľ
Mgr. Andrea Záhorská Bratislava

šj

Učiteľ