Počet učiteľov: 1289
Pani Vasickaninova Bardejov

nj

Učiteľ
pani Kristienová Slovensko

mat

Učiteľ
Pani Bartoňová Senica

aj

Učiteľ
Pani KEREŠKÉNIOVÁ Banská Bystrica

aj

Učiteľ
BC. Paola Furlanetto Bratislava

tj

Učiteľ
RNDr. Patrícia Čudeková Slovensko

chm, bio

Učiteľ
Mgr. Patrícia Horváthová. Banská Bystrica

geo, bio

Učiteľ
Patrícia Hlinková Slovensko

rj

Učiteľ
Mgr. Patrícia Susová Slovensko

aj

Učiteľ
Patrik Gálik Slovensko

fyz

Učiteľ
Patrik Straňák Dubnica nad Váhom

aj

Učiteľ
Mgr. Patrik Halický Slovensko

fyz

Učiteľ