Počet učiteľov: 33
Mgr.art Diana Pechová Zlaté Moravce

aj, vv,

Učiteľ
Mgr. Boris Majerčík Mgr. Boris Majerčík Nitra

inf, vv,

Učiteľ
Mária Urbancová Nitra

vv,

Učiteľ
Mgr. Eva Mečárová Žilina

sj, vv,

Učiteľ
Mgr. Zuzana Chodelková Slovensko

vv,

Učiteľ
Ing. Tatiana Morozova Nitra

rj, vv,

Učiteľ
Tomáš Tábora Slovensko

vv,

Učiteľ
Matej Toth Bratislava

aj, vv,

Učiteľ
dr. WALTER SPECOGNA Bratislava

tj, vv,

Učiteľ
Petra Dekysova Bratislava

vv,

Učiteľ
Adele Petruzzi Bratislava

vv,

Učiteľ
Milan Remeta Bratislava

vv,

Učiteľ