Počet učiteľov: 22
 Jozef Schwarzbacher Jozef Schwarzbacher Slovensko

hv,

Učiteľ
Radka Svetozarovová Košice

šj, hv,

Učiteľ
 Jozef Berky Jozef Berky Bratislava

hv,

Učiteľ
Milan Slovensko

hv,

Učiteľ
Alexander Krajcir Slovensko

hv,

Učiteľ
Zuzana Ďuricová Slovensko

mat, fyz, chm, hv,
bio,

Učiteľ
Martina Repková Bratislava

hv,

Učiteľ
Mgr. Jana Valentovičová Bratislava

hv,

Učiteľ
Martina Medvedova Slovensko

nj, hv,

Učiteľ
Mgr. Miroslava Migaľová Slovensko

mat, sj, chm, prp,
dej, aj, hv, zem,
nos,

Učiteľ
Mgr.Art. Natalia Dongova Bratislava

hv,

Učiteľ
Juraj Učiteľ Bratislava

mat, fyz, nj, inf,
hv,

Učiteľ
prvá 1 2 posledná