Počet učiteľov: 10
 Hanka Matlovičová Hanka Matlovičová Trenčín

mat, sj, chm, dej,
geo, zem, nos,

Učiteľ
Mgr. Katarína Kubinová Bratislava

tj, geo, bio, zem,

Učiteľ
Jakub Múčka Senec

mat, chm, prp, aj,
zem,

Učiteľ
Mgr. Ľudmila Jakubová Slovensko

zem,

Učiteľ
Bratislava

mat, dej, geo, zem,

Učiteľ
Mgr. Miroslava Migaľová Slovensko

mat, sj, chm, prp,
dej, aj, hv, zem,
nos,

Učiteľ
Mgr. Kristína Jányová Banská Bystrica

sj, chm, prp, aj,
bio, zem,

Učiteľ
Mgr. Katarína Kubinová Bratislava

prp, geo, bio, zem,

Učiteľ
Mgr. Daniela Vigašová Banská Bystrica

prp, geo, bio, zem,

Učiteľ
Mgr. Ladislav Kollar Slovensko

zem,

Učiteľ
prvá 1 posledná