Počet učiteľov: 10
Mgr. Anna Soláriková Poprad

mat, dgm,

Učiteľ
Ing. Ivan Petrovič Ing. Ivan Petrovič Bratislava

mat, fyz, dgm,

Učiteľ
EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach Košice

mat, sj, fyz, chm,
prp, dej, nj, aj,
fj, šj, inf, rj,
ekn, fil, ped, uct,
geo, bio, dgm, stat,
nos, xls, doc, ppp,

Jazyková škola
RNDr. Štefan Boor Bratislava

mat, inf, dgm, stat,

Učiteľ
Mgr. Marcel Zachar Slovensko

mat, fyz, dgm,

Učiteľ
Ing. arch. Martin Chlebo Bratislava

dgm,

Učiteľ
RNDr. Eva Millová Senica

mat, dgm,

Učiteľ
Ing. Pavel Ikrenyi Bratislava

dgm,

Učiteľ
Mgr. Dana Kozáková Námestovo

mat, inf, dgm, stat,

Učiteľ
Ing. Daniela Neupauerova Slovensko

mat, fyz, tec, dgm,

Učiteľ
prvá 1 posledná