Počet učiteľov: 12
Ajda Ajda Slovensko

prp, nj, aj, bio,

Jazyková škola
Mgr.  Denisa Trubanová Mgr. Denisa Trubanová Levice

chm, prp, bio,

Učiteľ
Jakub Múčka Senec

mat, chm, prp, aj,
zem,

Učiteľ
EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach Košice

mat, sj, fyz, chm,
prp, dej, nj, aj,
fj, šj, inf, rj,
ekn, fil, ped, uct,
geo, bio, dgm, stat,
nos, xls, doc, ppp,

Jazyková škola
Mgr. Zuzana Šútorová Slovensko

mat, prp,

Učiteľ
Mgr. Juraj Šalát Slovensko

prp, bio,

Učiteľ
Mgr. Miroslava Migaľová Slovensko

mat, sj, chm, prp,
dej, aj, hv, zem,
nos,

Učiteľ
Nina Rumanová Bratislava

mat, sj, chm, prp,

Učiteľ
Mgr. Kristína Jányová Banská Bystrica

sj, chm, prp, aj,
bio, zem,

Učiteľ
Mgr. Katarína Kubinová Bratislava

prp, geo, bio, zem,

Učiteľ
Mgr. Daniela Vigašová Banská Bystrica

prp, geo, bio, zem,

Učiteľ
PaedDr. Beata Nagyová Slovensko

chm, prp, aj, bio,

Učiteľ
prvá 1 posledná