EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach

Popis:


Doučovanie a kurzy pre deti, študentov a dospelých ako aj pre deti s poruchami učenia. Dbáme na individuálny prístup.Našim cieľom je maximálna flexibilita vychádzajúca z konkrétnych požiadaviek klienta- doučovanie u klienta doma, v sídle spoločnosti alebo na inom spoločne dohodnutom mieste. Je možná aj príprava len na konkrétnu písomku, test, skúšku, prezentáciu alebo pohovor. Individuálne, duo a skupinové vyučovanie.

Poznámky:


Ponúkame komplexné služby v oblasti vzdelávania. Príprava na maturitu. Príprava deviatakov na Testovanie 9. Doučovanie pre ZŠ 1.-4. ročník. Doučovanie pre ZŠ a SŠ. Cudzie Jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk). Prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, geografia) Humanitné predmety (slovenský jazyk, dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti, filozofia) Doučovanie odborných ekonomických predmetov na SŠ. Doučovanie predmetov pre VŠ (cudzie jazyky, matematika, finančná matematika, štatistika, účtovníctvo, ekonomické predmety.) Prijímacie pohovory na ZŠ, SOŠ, 4-ročné a 8-ročné a bilingválne gymnázia, VŠ, pomoc pri vypracovaní otázok na prijímacie pohovory. Príprava na komisionálne skúšky a reparáty.


Kontaktuj školu:


CAPTCHA security code