PhDr. PaedDr. LOGO LOGO

Popis:


Citlivým a individuálnym prístupom kvalitne vysvetlím, doučím predmety potrebné na maturitné skúšky a prijímacie pohovory na vysoké školy kde je potrebná znalosť- NOS ako sú právo, psychológia, rôzne politologické obory, sociológia, sociálna práca, ekonomika, filozofia, dejiny a iné. V rámci doučovania dostane študent môj didakticky materiál. V prípade záujmu poradím vhodný výber študijného oboru a univerzity (na základe pohovoru s rodičom a študentom). Doučovanie: Študent sa učí s lektorom (od tvorby poznámok cez zreteľné vysvetlenie učebnej látky)! Doma si to študent už len zopakuje. Čiže štúdium neprenášam na študenta ako iní školitelia, ale jednotlivé látky preberáme spolu pokiaľ to študent nepochopí. Študent tým získava viac času na vlastné aktivity. Po takomto doučovaní je študent schopný zvládnuť prijímacie pohovory na akúkoľvek univerzitu, kde sa vyžadujú vedomosti z celej Nosky- Dejín a nie je tak viazaný iba na jeden odbor.

Poznámky:Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code