samuel bist

Popis:


Doučujem stredo- a vysokoškolákov, efektívnymi metódami a konfrontujem príklady s praxou

Poznámky:Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code