Mgr. Viktor Decsi

Popis:


učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika, informatika, geografia

Poznámky:Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code