Bc. Juraj Hašík

Popis:


Som študentom 1. ročníka magisterského štúdia na Univerzite Komenského, odbor Teoretická fyzika. Mojim cieľom je podnietit v študentovi zvedavosť a poukázať na užitočnosť vedomostí z matematiky, fyziky alebo informatiky. Na strednej škole som sa rok venoval matematickému korešpondenčnému semináru pre mladších žiakov. Neskôr som sa podieľal na stredoškólskej súťaži družstiev spočívajúcej v objasňovaní zaujímavých fyzikálnych javov.

Poznámky:Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code