Mgr. Gabriela Uváčiková

Popis:


Ponúkame doučovanie slovenského jazyka a matematiky. Pripravíme žiakov na prijímacie skúšky, Monitor 9 a maturitu. Výuka prebieha individuálne alebo prostredníctvom kurzov. Pre žiakov prvého stupňa ponúkame doučovanie slovenčiny, čítania, písania, matematiky, vlastivedy, prírodovedy a iných predmetov. Výhodná cena kurzov!

Poznámky:


WWW.PROFIDOUCOVANIE.SK


Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code