Bc. Sebastián Jurko

Popis:


V súčasnosti som študentom prekladateľstva a tlmočníctva na Prešovskej univerzite v Prešove, odbor francúzsky jazyk a kultúra. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, aprobácia učiteľstvo akademických predmetov francúzsky jazyk a literatúra - história. Som držiteľom jazykového certifikátu DALF C1, ktorý som získal počas svojho polročného štúdia na univerzite vo francúzskom Reims (Remeš). Na Université de Reims Champagne-Ardenne som študoval odbor francúzština ako cudzí jazyk. Mám bohaté skúsenosti s doučovaním francúzštiny (individuálne a skupinové kurzy z rôznych oblastí - všeobecná francúzština, medzinárodné vzťahy, francúzština pre deti)

Poznámky:Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code