Mgr Ľubica Kučerová

Popis:


Ponúkam doučovanie zamerané na prípravu žiakov na prijímacie pohovory z biológie na stredné školy a doučovanie žiakov 5. až 9.ročníka ZŠ z biológie a geografie . Mám 21 ročnú prax ako učiteľka v ZŠ. Aktuálne 2 roky pôsobím ako lektorka prírodných vied vo vzdelávacom centre, kde vediem menšiu skupinu domškolákov 7.,8. a 9.ročníka. Okrem toho aj individuálne doučujem.

Poznámky:Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code