Pavel SAFKO

Popis:


Úrovne B1, B2, C1, C2 Prostredníctvom živých internetových sedení (podobne ako cez Skype, len so širšími možnosťami) Rozvíjanie komunikácie v anglickom jazyku Jazykové cvičenia a inštruktáže (gramatika, syntax, slovná zásoba (language in use) Testová príprava Špeciálne konzultácie

Poznámky:


Pozrite si môj profil na: https://sites.google.com/site/anglictinaps/


Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code