Počet učiteľov: 14
Mgr.Katarína Gavorníková Trnava

mat, chm, nj, aj,
fj, ekn, psy, pvo,

Jazyková škola
Vysoká a stredná škola Košice

dej, ekn, psy, fil,
ped, pvo, nos,

Vysoká škola
Mgr. Katarína Šmihulová Poprad

nj, psy, ped,

Učiteľ
Katarína Réthyová Slovensko

aj, psy,

Učiteľ
Mgr. Miloslav Hečko Bratislava

aj, psy, fil,

Učiteľ
Lucia Vnučková Nitra

aj, psy,

Učiteľ
PhDr. Jana Vecerkova Trnava

sj, psy, ped,

Učiteľ
Jana Kováčiková Slovensko

psy,

Učiteľ
pan učiteľ Slovensko

psy, stat,

Učiteľ
Mgr. Magdaléna Miškovičová Senica

psy,

Učiteľ
Mgr. Zuzana Fancalska Slovensko

sj, psy, fil,

Učiteľ
Bc. Barbora Barteková Bratislava

aj, psy, ped,

Učiteľ
prvá 1 2 posledná