Počet učiteľov: 9
EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach Košice

mat, sj, fyz, chm,
prp, dej, nj, aj,
fj, šj, inf, rj,
ekn, fil, ped, uct,
geo, bio, dgm, stat,
nos, xls, doc, ppp,

Jazyková škola
Vysoká a stredná škola Košice

dej, ekn, psy, fil,
ped, pvo, nos,

Vysoká škola
Mgr. Katarína Šmihulová Poprad

nj, psy, ped,

Učiteľ
Mgr. Lenka GARANČOVSKÁ Slovensko

sj, nj, ped,

Učiteľ
PhDr. Jana Vecerkova Trnava

sj, psy, ped,

Učiteľ
Iveta Sopková Bratislava

ped,

Učiteľ
 Andrej  Matuška Andrej Matuška Nitra

aj, inf, čj, fil,
ped, nos, xls, doc,

Učiteľ
Mgr. Eva Raffajová Slovensko

sj, aj, inf, ped,

Učiteľ
Bc. Barbora Barteková Bratislava

aj, psy, ped,

Učiteľ
prvá 1 posledná