Počet učiteľov: 17
 Hanka Matlovičová Hanka Matlovičová Trenčín

mat, sj, chm, dej,
geo, zem, nos,

Učiteľ
Mgr. Katarína Kubinová Bratislava

tj, geo, bio, zem,

Učiteľ
EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach Košice

mat, sj, fyz, chm,
prp, dej, nj, aj,
fj, šj, inf, rj,
ekn, fil, ped, uct,
geo, bio, dgm, stat,
nos, xls, doc, ppp,

Jazyková škola
Zuzana Jakabova Slovensko

geo,

Učiteľ
Mgr. Erika Belokostolská Slovensko

mat, nj, geo,

Učiteľ
Mgr. Miriama Žáková Senica

mat, geo,

Učiteľ
Ing. Roman Johančík Slovensko

mat, nj, inf, uct,
geo,

Učiteľ
Bratislava

mat, dej, geo, zem,

Učiteľ
Bc. Miloš Vážan Slovensko

mat, inf, geo, stat,
xls, doc,

Učiteľ
Mgr. Michala Hanušiová Slovensko

mat, geo,

Učiteľ
Martin Likavčan Martin

geo,

Učiteľ
Mgr. Katarína Kubinová Slovensko

geo, bio,

Učiteľ
prvá 1 2 posledná