Počet učiteľov: 60
Mgr Ľubica Kučerová Stupava

geo, bio,

Učiteľ
Cielene Bratislava

mat, sj, fyz, chm,
dej, nj, aj, ekn,
bio, stat,

Jazyková škola
Ajda Ajda Slovensko

prp, nj, aj, bio,

Jazyková škola
Tadeáš Tóth Bratislava

fyz, chm, bio,

Učiteľ
Natália Klačanská Bratislava

mat, fyz, chm, aj,
šj, rj, bio,

Učiteľ
Mgr. Ľudmila Daráková Slovensko

chm, bio,

Učiteľ
Barbora Čechová Slovensko

chm, aj, bio,

Učiteľ
Mgr. Michaela Sekerešová Mgr. Michaela Sekerešová Zvolen

chm, nj, bio,

Učiteľ
Mgr.  Denisa Trubanová Mgr. Denisa Trubanová Levice

chm, prp, bio,

Učiteľ
RNDr. Daniela Kalaninová PhD. RNDr. Daniela Kalaninová PhD. Bratislava

sj, aj, bio,

Učiteľ
Mgr Katarína Bauerová Mgr Katarína Bauerová Nové Zámky

aj, bio,

Učiteľ
Mgr. Katarína Kubinová Bratislava

tj, geo, bio, zem,

Učiteľ