Počet učiteľov: 34
Helena Michlikova Slovensko

mat, sj, dej, nj,
aj,

Učiteľ
Cielene Bratislava

mat, sj, fyz, chm,
dej, nj, aj, ekn,
bio, stat,

Jazyková škola
 Hanka Matlovičová Hanka Matlovičová Trenčín

mat, sj, chm, dej,
geo, zem, nos,

Učiteľ
Martin Chochula Slovensko

sj, dej,

Učiteľ
EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach Košice

mat, sj, fyz, chm,
prp, dej, nj, aj,
fj, šj, inf, rj,
ekn, fil, ped, uct,
geo, bio, dgm, stat,
nos, xls, doc, ppp,

Jazyková škola
Mgr. Samuel Koruniak Bratislava

sj, dej, srj,

Učiteľ
Vysoká a stredná škola Košice

dej, ekn, psy, fil,
ped, pvo, nos,

Vysoká škola
Axxent Bratislava

mat, sj, fyz, chm,
dej, nj, aj, fj,
šj, tj, ekn, bio,

Jazyková škola
Mgr. Viera Šimčiková Detva

dej, nj,

Učiteľ
Bc. Vladimíra Laššáková Bratislava

mat, dej, inf,

Učiteľ
Šimon Jeseňák Bratislava

dej,

Učiteľ
Bratislava

mat, dej, geo, zem,

Učiteľ