Počet učiteľov: 83
 Dominika  Jankóšiková Dominika Jankóšiková Slovensko

fj,

Učiteľ
Kristína Gogová Slovensko

fj, šj,

Učiteľ
Mgr. Dáša P. Kežmarok

sj, aj, fj,

Učiteľ
Mgr. Lýdia Magerčiaková Mgr. Lýdia Magerčiaková Bratislava

fj,

Učiteľ
Bc. Veronika Matisová Banská Bystrica

fj, rj,

Učiteľ
Mgr.Art Juliana Mrvová Art.D. Bratislava

sj, fj,

Učiteľ
Bc. Sebastián Jurko Bc. Sebastián Jurko Prešov

fj,

Učiteľ
Zuzana Šaušová Bratislava

fj,

Učiteľ
Bc., Ing. Martin Petráš PhD. Slovensko

fj,

Učiteľ
Mgr. Andrej Kubík Mgr. Andrej Kubík Bratislava

aj, fj,

Učiteľ
Ivanna Fetko Prešov

fj, rj,

Učiteľ
Mgr. Denisa Sedef Mgr. Denisa Sedef Slovensko

fj,

Učiteľ