Ing. Peter Bodenlosz

Popis:


bývalý učiteľ odborných predmetov ekonomika, právo, tovaroznalectvo, informatika

Poznámky:


samostatný a citlivý prístup k žiakovi s cieľom pochopiť danú skutočnosť


Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code