RNDr. Soňa Pavlíková CSc.

Popis:


Doučovanie vysokoškolskej matematiky, matematická analýza (diferenciálny a integrálny počet funkcie jednej premennej aj viac premenných), diferenciálne rovnice, lineárna algebra, numerická matematika, príprava na prijímačky na vysoké školy

Poznámky:


23 ročné pôsobenie na vysokých školách technického zamerania


Kontaktuj učiteľa:


CAPTCHA security code