Počet učiteľov: 1289
Zuzana Úradníková Prievidza

fj

Učiteľ
Bc. Zuzana Vitézová Slovensko

mat, nj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Vodičková Slovensko

sj, nj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Chodelková Slovensko

vv

Učiteľ
Mgr. Zuzana Juris Púchov

mat

Učiteľ
Mgr. Zuzana Kováčová Nitra

aj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Malcekova Bratislava

sj, aj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Krajcovicova Bratislava

šj

Učiteľ
Zuzana Renčíková Prievidza

šj

Učiteľ
Mgr. Zuzana Bachnárová Bratislava

fil

Učiteľ
Zuzana Jakabova Slovensko

geo

Učiteľ
Zuzana Tokolyová Slovensko

aj

Učiteľ