Počet učiteľov: 1290
Mgr. Slavomíra Samuelčíková Slovensko

sj

Učiteľ
Mgr. Soňa Trubačíková Skalica

dej

Učiteľ
RNDr. Soňa Pavlíková Slovensko

mat

Učiteľ
Ing. Soňa Pilátová Galanta

arj

Učiteľ
Soňa Chvostíková Slovensko

aj

Učiteľ
Soňa Donová Bratislava

chm, bio

Učiteľ
Mgr. Stanislav ILLES Slovensko

nj, inf

Učiteľ
Stanislav Hanobik Slovensko

mat

Učiteľ
Stanislava Lenčéšová Slovensko

aj

Učiteľ
Ing. Stanislava Tureková Bratislava

uct

Učiteľ
Ing. Stanislava Keltošová Bratislava

mat, chm, bio

Učiteľ
Stanislava Chovančáková Bratislava

nj, aj

Učiteľ