Počet učiteľov: 1289
Peter Šimončič Nitra

inf

Učiteľ
Ing. Peter Bodenlosz Slovensko

inf, ekn, pvo, xls,
doc

Učiteľ
Peter Simach Bratislava

nj

Učiteľ
Peter Blahovský Slovensko

vv

Učiteľ
Peter Stas Bratislava

mat

Učiteľ
Ing. Peter Buco Bratislava

stat

Učiteľ
Peter Gál Bratislava

mat

Učiteľ
Peter Hlinican Bratislava

aj

Učiteľ
Ing. Peter Pisár Slovensko

mat, aj, čj, xls,
doc

Učiteľ
Mgr. Peter Jedinák Zvolen

aj

Učiteľ
Mgr. Peter Palkovic Bratislava

chm

Učiteľ
Mgr. Peter Gschweng Bratislava

šj

Učiteľ