Počet učiteľov: 12
Cielene Bratislava

mat, sj, fyz, chm,
dej, nj, aj, ekn,
bio, stat,

Jazyková škola
Ing. Liliana Štefanková Ing. Liliana Štefanková Slovensko

ekn, uct,

Učiteľ
EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum v Košiciach Košice

mat, sj, fyz, chm,
prp, dej, nj, aj,
fj, šj, inf, rj,
ekn, fil, ped, uct,
geo, bio, dgm, stat,
nos, xls, doc, ppp,

Jazyková škola
samuel bist Bratislava

ekn, uct,

Učiteľ
Mgr.Katarína Gavorníková Trnava

mat, chm, nj, aj,
fj, ekn, psy, pvo,

Jazyková škola
Vysoká a stredná škola Košice

dej, ekn, psy, fil,
ped, pvo, nos,

Vysoká škola
Axxent Bratislava

mat, sj, fyz, chm,
dej, nj, aj, fj,
šj, tj, ekn, bio,

Jazyková škola
Bc. Nikola Belanová Slovensko

ekn,

Učiteľ
PaedDr. Dušan Bejda Ing. Bratislava

mat, sj, chm, ekn,

Učiteľ
Ing. Pani Horvathova Slovensko

sj, chm, aj, fj,
ekn, xls, doc,

Učiteľ
Bc. Ivan Guniš Bratislava

nj, ekn,

Učiteľ
Ing. Peter Bodenlosz Slovensko

inf, ekn, pvo, xls,
doc,

Učiteľ
prvá 1 posledná