Počet škôl: 2950
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná MŠ Materská škola
Cirkevná MŠ pri ZŠ Materská škola
Cirkevná MŠ pri ZŠ Materská škola
Cirkevná MŠ sv. Jozefa Materská škola
CMŠ sv. Márie Goretti Materská škola
Ev. špeciálna MŠ inter. Materská škola
Evanj.materská škola Materská škola
Evanjel. materská škola Materská škola
Kat.materská škola Materská škola
MAT.ŠKOLA pri ZŠ pri ZZ Materská škola
Mater. škola Kr. Pokoja Materská škola